Najstarsza i największa
organizacja regionalna
na Górnym Śląsku

Dom Śląski im. Łucji Staniczkowej

Od 15 września 2014 roku na Stalmacha 17 w Katowicach działa „Dom Śląski”. Inicjatorką i pomysłodawczynią tego projektu jest pani dr Łucja Staniczek wiceprezes Związku Górnośląskiego.

Dom jest otwarty dla wszystkich identyfikujących się z kulturą śląską, dla tych którzy kochają Śląsk i jego tradycje lub chcą je poznać. „Dom Śląski” jest miejscem spotkań: organizacji i stowarzyszeń śląskich, młodzieży, seniorów oraz różnych grup zawodowych, artystów, naukowców, polityków.

Organizowane są tutaj spotkania autorskie, wystawy, wernisaże, koncerty kameralne, recitale i biesiady przy muzyce regionalnej.

Nasze inicjatywy

Nagroda im. Wojciecha Korfantego

Od 1993 roku nagrodami im. Wojciecha Korfantego są honorowane wybitne postacie i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska. To jedno z najbardziej prestiżowych oznaczeń w regionie.

Olimpiada Wiedzy o Górnym Śląsku

Śląskie Gody

Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska

Koła i bractwa

Związek organizuje się w koła terenowe i bractwa tematyczne, działające na terenie całego Górnego Śląska.