Historia Związku Górnośląskiego

Założyciele

Związek Górnośląski powstawał w okresie od stycznia do czerwca 1989 roku.

Fragmenty deklaracji założycieli

Związek jest dobrowolnym stowarzyszeniem, wspólnotą osób identyfikujących się z wartościami, które symbolizuje Górny Śląsk. Jest organizacją niezależną od władzy politycznej. Pragnie stać się rzecznikiem wartości, aspiracji, dążeń oraz interesu Górnego Śląska w skali ogólnonarodowej.

Do Związku może należeć każdy, kto czuje się uczuciowo związany z Górnym Śląskiem i traktuje ten region jako miejsce życia dla siebie, swoich dzieci i przyszłych pokoleń – każdy, kto może powiedzieć i potwierdzić swoją postawą społeczną: „To jest moja ziemia”.

Założyciele

Karol BRANNY – chemik z Cieszyna,
Józef BUSZMAN – informatyk z Katowic,
prof. dr hab. Ewa CHOJECKA – historyk sztuki z Bielska-Białej, Wojciech CZECH – architekt z Katowic,
doc. Julian GEMBALSKI – muzyk z Katowic,
prof. dr hab. Andrzej KLASIK – ekonomista z Katowic,
dr hab. Florian KUŹNIK – ekonomista z Katowic
dr Irena LIPOWICZ – prawnik z Katowic,
dr Idzi PANIC – historyk z Cieszyna,
ks. Piotr PŁONKA – historyk z Piekar Śląskich,
doc. dr hab. Joanna ROSTROPOWICZ – filolog klasyczny z Opola,
dr inż. Jan RZYMEŁKA – geolog z Katowic,
Franciszek SZPOR – dziennikarz z Katowic,
Józef SZULC – prawnik z Gogolina,
ks. Stanisław TKOCZ – redaktor z Katowic,
Bogdan WIDERA – dziennikarz z Katowic,
Paweł WIECZOREK – dziennikarz z Katowic,
doc. Jerzy WUTTKE – plastyk z Katowic,
ks. dr Janusz WYCISŁO – socjolog z Tychów

Deklaracja założycieli Związku Górnośląskiego