Nie żyje Michał Lubina

Dziś w wieku 79 lat zmarł ŚP. Michał Lubina – długoletni członek zwyczajny, a od roku 2018 członek honorowy Związku Górnośląskiego, twórca Wszechnicy Górnośląskiej, dyrektor Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej, publicysta, promotor edukacji regionalnej i laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego.

Zmarłego wspomina Mirosław Sekuła – członek Bractwa Myśli Bratniej ZG i Sądu Związku:

„Entuzjasta historii Śląska o szerokich humanistycznych horyzontach. Pracowity, skrupulatny i uparty w dążeniu do wytyczonego celu. Z pierwszego wykształcenia był inżynierem elektrykiem, bo w jego pokoleniu na Śląsku „synek musioł mieć fach we rynku coby na rodzina zarobiōł”. Poznałem Go na początku lat dziewięćdziesiątych w Związku Górnośląskim oraz w Sejmiku Samorządowym Województwa Katowickiego.

Praca z Nim była przyjemnością, bo zarażał każdego swoim entuzjazmem i imponował szeroką wiedzą w prawie każdej dziedzinie. Gdyby nie Jego nadmierna skromność, zrobiłby karierę w administracji lub polityce, ale wtedy kto by wydał tak wiele wspaniałych wydawnictw o Śląsku i jego ludziach! Z jego pracy jeszcze długo będziemy czerpać. Cześć jego pamięci!” 

Sylwetkę zmarłego w miniony piątek ŚP. Michała Lubiny przypomina dr Katarzyna Wencel:

„Michał Lubina urodził się 25 maja 1944 roku w Katowicach-Brynowie. Brynów ukształtował Jego śląską tożsamość i zainteresowania. Był inżynierem elektrykiem, rzecznikiem patentowym, redaktorem „ Maszyny elektryczne. Zeszyty problemowe”.

Ale najważniejszym obszarem Jego zainteresowań i działań był Górny Śląsk – historia, kultura – począwszy od małej ojczyzny jaką jest Brynów po cały region.

Znaczącą cezurą w życiu i działalności Michała Lubiny był rok 1989. Po pierwszych wyborach samorządowych zajął się organizacją biura sejmiku samorządowego województwa katowickiego, którym następnie kierował.

Bardzo istotnym wydarzeniem, które wywarło wpływ na dalszą działalność Michała Lubiny, było powstanie Związku Górnośląskiego, do którego wstąpił w 1989 roku i od początku aktywnie uczestniczył w pracach organizacji, współtworząc założenia programowe, plany realizacji celów i zasiadając we władzach ZG i w Radzie Związku.

Pierwszą bardzo ważną inicjatywą Michała Lubiny było powołanie Wszechnicy Górnośląskiej w ramach Związku Górnośląskiego. Był to cykl konferencji naukowych poświęconych istotnym zagadnieniom z historii Górnego Śląska. Po każdej konferencji wydawana była publikacja książkowa. Na początku lat dziewięćdziesiątych konferencje te były ważne, ponieważ w ich trakcje poruszano zagadnienia, o których wcześniej nie mówiono wcale lub w ograniczonym zakresie. Konferencje i wydanie publikacji realizowane były całkowicie społecznie, często we współpracy z partnerami społecznymi lub samorządowymi:

1. Inauguracja

2. Udział Lwowian w życiu społecznym Górnego Śląska (rok 1991 z Towarzystwem Miłośników Lwowa)

3. Oblicza literackie Górnego Śląska (rok 1992 ze Śląskim Towarzystwem Naukowo-Literackim)

4. Dzieło Wojciecha Korfantego (rok 1993)

5. Wizerunki śląskiego harcerstwa w latach wojny i okupacji (rok 1994 z Komisją Historyczną Harcerstwa Polskiego w Katowicach

6. Józef Lompa dla Śląska i dla Polski (rok 1993)

7. O umocnienie rodziny (rok 1994 z KIK, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich i Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości)

8. Gwara śląska wczoraj i dziś (rok 1995)

9. Edukacja regionalna (rok 1995 z Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Sejmikiem)

10. Chóry na Górnym Śląsku (rok 1995 z gminą Gierałtowice oraz Oddziałem Śląskim Polskiego Związku Chórów i Orkiestr)

Był inicjatorem powołania Galerii wybitnych Górnoślązaków w Sali Benedyktynka w Bibliotece Śląskiej. Do stojącego w tej sali już wcześniej popiersia Józefa Lompy dołączyły rzeźby przedstawiające m.in.: Wojciecha Korfantego, Konstantego Wolnego, Wilhelma Szewczyka ufundowane przez Bractwo Myśli Bratniej Związku Górnośląskiego, którego od początku był wiceprezesem.

W roku 2012 na zaproszenie prof. Jana Malickiego rozpoczął prowadzenie cyklu spotkań „Kocham Górny Śląsk” w Bibliotece śląskiej. Był pomysłodawcą cyklu spotkań z wybitnymi postaciami śląskiego życia kulturalnego i społecznego. Niestety choroba uniemożliwiła kontynuację cyklu.

Cześć Jego pamięci!”