Nie żyje Wojciech Krzyżak

Z wielkim żalem informujemy, że wczoraj, przeżywszy 83 lata, zmarł długoletni i zasłużony członek Koła Kochłowice Związku Górnośląskiego, Pan Wojciech Krzyżak. Cześć Jego pamięci!

ŚP. Wojciech Krzyżak wstąpił do ZG ponad 30 lat temu, gdy powstawało Koło Kochłowice. Przez kilka kadencji aż do śmierci pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej a w latach 2010 – 2014 był członkiem Zarządu Głównego ZG.

Nasz Zmarły Kolega był zawsze chętny do pomocy i dzielenia się swoją ogromną wiedzą. Zapamiętamy Go jako pogodnego, łagodnego i opanowanego, a jednocześnie wesołego, zabawnego i wspaniałego kompana w czasie spotkań i wyjazdów. Będzie nam Go bardzo brakowało.

Żonie, Synowi i całej Rodzinie składamy serdeczne wyrazy współczucia oraz zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Pogrzeb odbędzie się we czwartek 17 sierpnia br. o godz. 9.00 w kościele Trójcy Przenajświętszej w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Grzegorz Franki – prezes Związku Górnośląskiego

Teresa Adamczuk – prezes Koła Kochłowice ZG

Jakub Wyciślik – członek Zarządu Głównego ZG

Andrzej Stania – członek Głównej Komisji Rewizyjnej, prezes ZG w l. 2010 – 2014