Oświadczenie w sprawie haniebnego czynu Grzegorz Brauna

Katowice, dnia 12 grudnia 2023 r.

OŚWIADCZENIE Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego w sprawie haniebnego zachowania posła na Sejm RP Grzegorza Brauna – członka Klubu Poselskiego Konfederacja                

W związku z haniebnym zachowaniem posła na Sejm RP Grzegorza Brauna – członka Klubu Poselskiego Konfederacja, do jakiego doszło dziś na terenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej tj. celowym zakłóceniem obrządku religijnego odbywającego się w związku z obchodami Święta Chanuki i obrazą uczuć religijnych części obywateli RP, oświadczamy, że Związek Górnośląski jest poruszony, oburzony i zawstydzony tym, co się wydarzyło.

Absolutnie nie do przyjęcia jest, że w chrześcijańskim kraju i demokratycznym państwie może dochodzić do antysemickiej i antychrześcijańskiej wrogości przez słowa i czyny, zaró1)wno w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim!

Jako członkowie Zarządu Głównego Związku Górnośląskiego – najstarszej i największej organizacji regionalnej na Górnym Śląsku, która swą działalność opiera na wartościach chrześcijańskich, ale też pełnym szacunku dla innych religii  – zdecydowanie przeciwstawiamy się temu i podobnym incydentom. W naszej górnośląskiej tradycji i kulturze niedopuszczalne jest obrażanie czyichkolwiek uczuć religijnych i przejawianie nienawiści przeciwko komukolwiek, w tym oczywiście przeciwko wyznawcom judaizmu w Polsce i na świecie, których uznajemy za nasze Siostry i naszych Braci.

Jednoznacznie domagamy się od organów Państwa Polskiego, ale też Klubu Poselskiego Konfederacja, szybkiego wyciągnięcia surowych konsekwencji dyscyplinarnych, karnych i politycznych wobec sprawcy tego zdarzenia tj. posła Grzegorz Brauna.