Pomoc dla Poszkodowanych w Szopienicach

Prosimy o wsparcie Poszkodowanych i udostępnienie!

W związku z katastrofą, do jakiej doszło dziś (27.01.2023 r.) w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach-Szopienicach, zwracamy się do członków i przyjaciół Związku Górnośląskiego oraz wszystkich ludzi dobrej woli o solidarność z Poszkodowanymi.

Prosimy o dobrowolne wpłaty, które w całości przekażemy szopienickiej parafii.

Związek Górnośląski

PKO BP 89 1020 2313 0000 3802 0649 2047

Tytuł: Darowizna Parafia Szopienice

Dziękujemy!

Zarząd Główny Związku Górnośląskiego