Posiedzenie Zarządu i Konwentu w Panteonie Górnośląskim

Wczoraj (20 grudnia 2023 r.) odbyło się wspólne posiedzenie Zarządu Głównego i Konwentu Prezesów Związku Górnośląskiego. Po raz pierwszy w tej kadencji spotkaliśmy się poza naszą siedzibą, aby poznać jedną z najnowszych instytucji kultury w regionie czyli w Panteonie Górnośląskim w Katowicach.

Panteon Górnośląski powstał kilka lat temu w podziemiach archikatedry Chrystusa Króla. Jest to instytucja prowadzona przez Województwo Śląskie, które prowadzi nadzór nad jej działalnością oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Miasto Katowice i Archidiecezję Katowicką.

Od początku idea Panteonu oraz dobór postaci w nim uhonorowanych wbudzały wiele kontrowersji, także wśród członków Związku Górnośląskiego. Nasza organizacja uważała i uważa, że dyskusja o celowości i formie działania tego miejsca nie jest zakończona, powinna trwać i prowadzić do zdecydowanie szerszego, lepszego i zgodnego z prawdą prezentowania naszej historii i ludzi, którzy ją tworzyli.

Z tego powodu na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele sejmowej i senackiej komisji kultury, którzy usprawiedliwili swoją absencję koniecznością udziału w trwających obradach parlamentu.

Obecne były z kolei Radne Sejmiku: wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Nauki i Kultury Dorota Konieczny-Simela Pani oraz członkini tej Komisji Alina Bednarz.

W posiedzeniu wzięła udział także Wiceprzewodnicząca Komisji Kultury, Promocji i Sportu RM Katowice Pani Barbara Wnęk-Gabor oraz Radni – członkowie Związku Górnośląskiego: Beata Bala i Patryk Białas.

W trakcie posiedzenia Dyrektor Panteonu Górnośląskiego Pan Ryszard Kopiec opowiedział o dotychczasowej działalności instytucji oraz pokazał wystawę. W przeprowadzonej dyskusji doceniono starania dyrekcji i pracowników, dostrzeżono pozytywne zmiany w doborze postaci oraz wyrażano pogląd o konieczności dalszego poszerzania grona uhonorowanych oraz o konieczności zmiany statutu, aby w Panteonie Górnośląskim mogły znaleźć się osoby, które żyły i działały na tej ziemi przed rokiem 1922 oraz osoby, które nie były narodowości polskiej i/lub nie działały na rzecz polskości Górnego Śląska, a w sposób szczególny zasłużyły się dla naszego regionu na przestrzeni wieków.

Związek Górnośląski wkrótce zaproponuje konkretne zmiany statutowe oraz listę osób, które powinny zostać uhonorowane. Jako strona społeczna i organizacja działająca na rzecz regionu będziemy z troską spoglądać na działalność instytucji zajmujących się kulturą, historią i edukacją na Górnym Śląsku, a finansowanym z publicznych pieniędzy.

Bardzo dziękujemy Pracownikom Panteonu Górnośląskiego na czele z Panem Dyrektorem za niezwykle miłe i serdeczne przyjęcie nas w swoich progach. Liczymy na dobrą współpracę z Wami!

Dziękujemy także wszystkim Gościom – samorządowcom, którzy poświęcili nam wczoraj czas i uwagę. Będziemy współpracować!