Regulamin parkingu przy ul. Stalmacha 17

Zarząd Główny Związku Górnośląskiego podjął dziś uchwałę w sprawie Regulaminu parkingu przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2023 roku. Treść Regulaminu poniżej.

REGULAMIN PARKINGU przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach

  1.  Właścicielem i zarządcą parkingu usytuowanego na posesji przy ul. Stalmacha 17 w Katowicach jest Związek Górnośląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Stalmacha 17 KRS 0000030109.
  2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych.
  3. Wjazd na parking oraz parkowanie na nim odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Górnośląskim.
  4. Wjazd i parkowanie odbywa się na ustalonych w umowie zasadach,  w tym na ustalonych miejscach parkingowych.
  5. Parking jest niestrzeżony i obowiązują na nim przepisy ruchu drogowego.
  6. Pojazdy zaparkowane niezgodnie z niniejszym Regulaminem, a w szczególności pojazdy blokujące swobodny ruch innych pojazdów, będą bez ostrzeżenia odholowane przez specjalistyczną firmę na płatny parking zlokalizowany na terenie miasta Katowice lub miasta ościennego na koszt właściciela odholowanego pojazdu.
  7. Wjazd na parking oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Związek Górnośląski