’Śląskie Śpiewanie” po raz XXIX

Regionalny Przegląd Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza to największy na Górnym Śląsku konkurs dla amatorów tradycyjnych pieśni. Związek Górnośląski organizuje go od 30 lat!

Wieloletnia tradycja Przeglądu, oparta na zachowaniu cech autentyczności kultury muzycznej Śląska w jego różnych częściach stanowi o silnym nurcie współczesnej idei kultywowania regionalnych wartości i lokalnych tradycji oraz o silnej motywacji pokoleń do ocalenia kulturowych i muzycznych wartości naszego regionu.

Celem Przeglądu jest umacnianie więzi społecznych poprzez rozwijanie postaw poszanowania dziedzictwa kulturowego wraz z propagowaniem, odtwarzaniem i przekazywaniem regionalnych wartości muzycznych Śląska. Formuła dwuetapowego Przeglądu opiera się na prezentacjach scenicznych regionalnych tradycji muzycznych – pieśni, tańców i zabaw wykonywanych przez dzieci, młodzież i dorosłych. 24 września 2023 roku w Koszęcinie odbędzie się etap Finałowy XXIX Regionalnego Przeglądu Pieśni „Śląskie Śpiewanie” im. prof. Adolfa Dygacza.

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji wydarzenia, zapoznania się z tegorocznym Regulaminem Przeglądu i włączenie się w utrwalanie tradycji muzycznych Śląska jako dorobku dziedzictwa narodowego.

Regulamin i więcej informacji: kliknij tutaj