Święto Strojów Ludowych Górnego Śląska

Na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach dnia 7 sierpnia 2016 roku odbyło się spotkanie w formie happeningu w Śląskich Strojach. Uczestnicy spotkania ogłosili pierwszą niedzielę sierpnia Świętem Strojów Śląskich na Górnym Śląsku i postanowili spotykać się co roku.