Zapraszamy na konferencję nt. społecznej nauki Kościoła

W ramach trwającego Kongresu Nadzwyczajnego Związku Górnośląskiego 2 marca br. w Sejmie Śląskim odbędzie się Konferencja pt. „Nauka społeczna Kościoła katolickiego w czasach Wojciecha Korfantego i obecnie”. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Program Konferencji:

„Nauka społeczna Kościoła katolickiego, zasady” – ks. prof. UŚ dr hab. Arkadiusz Wuwer (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

„Problemy społeczne w nauczaniu Kardynała Augusta Hlonda w okresie międzywojennym” – ks. prof. UE dr hab. Rafał Śpiewak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

„Zasada dobra wspólnego i pomocniczości w prawie administracyjnym” – prof. dr hab. Irena Lipowicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

„Zasada solidarności społecznej jako podstawa aksjologiczna samorządu terytorialnego” – prof. dr hab. Radosław Mędrzycki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

„Etyczne wyzwania mediów” – Bogusław Chrabota, medioznawca, redaktor naczelny Rzeczpospolitej

Współorganizatorami Konferencji są Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach oraz Stowarzyszenie Promowania Myślenia Obywatelskiego i Fundacja Służby Rzeczypospolitej.

Patronami honorowymi są: Ks. Abp Adrian Galbas – Metropolita Katowicki, Pan Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa Śląskiego i Pan Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice.

Termin Konferencji: sobota 2 marca 2024 roku, godzina 10.00 – 14.00

Miejsce Konferencji: Sala Sejmu Śląskiego, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, wejście od ulicy Lompy i Placu Sejmu Śląskiego. O wydarzeniach towarzyszących Konferencji poinformujemy wkrótce.