Nagroda

im. Wojciecha Korfantego

Honorujemy wybitne postacie i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska

Nagroda im. Wojciecha Korfantego została ustanowiona w 1993 roku przez Związek Górnośląski.

Według uchwały Zarządu Głównego ZG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody im. Wojciecha Korfantego oraz powołania członków Kapituły nagroda jest formą upamiętnienia zasług Wojciecha Korfantego oraz nawiązuje do jego działalności. Przyznawana jest osobom, a także instytucjom, organizacjom lub zespołom przyczyniającym się do promocji Górnego Śląska w skali kraju i świata dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, politycznym, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy, może zostać przyznana pośmiertnie, a laureatem Nagrody można być tylko raz[2].

Honorujemy wybitne postacie i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska

Nagroda im. Wojciecha Korfantego została ustanowiona w 1993 roku przez Związek Górnośląski.

Według uchwały Zarządu Głównego ZG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody im. Wojciecha Korfantego oraz powołania członków Kapituły nagroda jest formą upamiętnienia zasług Wojciecha Korfantego oraz nawiązuje do jego działalności. Przyznawana jest osobom, a także instytucjom, organizacjom lub zespołom przyczyniającym się do promocji Górnego Śląska w skali kraju i świata dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, politycznym, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy, może zostać przyznana pośmiertnie, a laureatem Nagrody można być tylko raz.

Kapituła Nagrody

Nagrodę przyznaje Kapituła licząca od 9 do 15 członków powoływanych przez Zarząd Główny Związku Górnośląskiego. W kadencji 2018 – 2022 w skład Kapituły wchodzili:

prof. Irena Lipowicz – przewodnicząca Kapituły
laureatka Nagrody Korfantego 2011 założycielka i członkini honorowa ZG Rzecznik Praw Obywatelskich w l. 2010-2015 współtwórczyni Konstytucji RP
Halina Bieda – wiceprzewodnicząca Kapituły
senator Rzeczypospolitej Polskiej b. dyrektor Muzeum Powstań Śląskich – laureata Nagrody Korfantego 2018
Grzegorz Franki – sekretarz Kapituły
prezes Związku Górnośląskiego
prof. Andrzej Klasik – członek Kapituły
laureat Nagrody Korfantego 2009
założyciel, pierwszy prezes, członek honorowy ZG
ks. bp dr Marian Niemiec – członek Kapituły
laureat Nagrody Korfantego 2017
ks. dr hab. Henryk Olszar – członek Kapituły
naukowiec, członek ZG
prof. Joanna Rostropowicz – członkini Kapituły
laureatka Nagrody Korfantego 2015
założycielka i członkini honorowa ZG
Mirosław Sekuła – członek Kapituły
marszałek województwa śląskiego w l. 2013-2014
prezes Najwyższej Izby Kontroli w l. 2001-2007
członek ZG
dr Łucja Staniczek – członkini Kapituły do 2019 r.
laureatka Nagrody Korfantego 2013
wiceprezes ZG w l. 2014-2019
dr Waldemar Szendera – członek Kapituły
członek Zarządu Głównego ZG
red. Beata Tomanek – członkini Kapituły
laureatka Nagrody Korfantego 2015
dr Katarzyna Wencel – członkini Kapituły
pomysłodawczyni Nagrody Korfantego
członkini ZG
dr Krystian Węgrzynek – członek Kapituły
wiceprezes ZG
dr hab. Zbigniew Widera – członek Kapituły
przewodniczący Rady ZG
ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer – członek Kapituły
naukowiec, kapelan ZG w l. 2015-2019