Olimpiada Wiedzy

o Górnym Śląsku

Sprawdzamy wiedzę młodych ludzi

Ogólnopolski, interdyscyplinarny konkurs wiedzy w zakresie czterech dziedzin: historii, geografii, literatury i dialektu śląskiego, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Konkurs dla uczniów klas II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

Organizatorami Olimpiady są: Związek Górnośląski i Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej

Komitet główny

dr hab. Adam Hibszer – przewodniczący
dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – zastępca przewodniczącego
dr Krystian Węgrzynek – zastępca przewodniczącego
Anna Kubica – sekretarz, koordynator projektu z ramienia IBR BŚ
dr Łucja Staniczkowa – koordynator projektu z ramienia ZG (zm. 2019 r.)
Katarzyna Dacy-Ignatiuk
Sławomir Jarzyna
dr Halina Nocoń
dr Daniela Dylus
Magdalena Wieczorek

Komitet honorowy

prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek – przewodniczący
prof. zw. dr hab. Ewa Chojecka
dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek
prof. dr hab. Andrzej Klasik
prof. dr hab. Irena Lipowicz
prof. zw. dr hab. Joanna Rostropowicz
prof. dr hab. Grażyna Szewczyk
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz