Nauczyciele regionaliści spotkali się w Domu Śląskim

W sobotę 22 października, w Domu Śląskim odbyły się zajęcia dla studentów Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie. Uczestnicy wysłuchali wykładów Aleksandry Gorzelik z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego oraz Anny Morajko-Fornal i dr. Krystiana Węgrzynka z Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego.

Odbyła się też debata pt. „Być Górnoślązakiem to powód do dumy”.