Nowa Rada Związku kadencji 2022 – 2026

7 grudnia, po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów, Zarząd Główny powołał wczoraj Radę Związku kadencji 2022 – 2026 w składzie:

dr hab. prof. UE Zbigniew Widera – przewodniczący, prezes Bractwa Myśli Wojciecha Korfantego ZG

prof. dr hab. Jolanta Tambor – językoznawczyni, kierowniczka Podyplomowych Studiów z Wiedzy o Regionie na UŚ

prof. dr hab. n. med. Karolina Sieroń – specjalistka w dziedzinie chorób wewnętrznych i gastroenterologii oraz balneologii i medycyny fizykalnej

prof. dr hab. Jacek Wódz – socjolog

prof. dr hab. Jan Malicki – historyk literatury, dyrektor Biblioteki Śląskiej w l. 1991 – 2018, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego

prof. dr hab. Dariusz Rott – literaturoznawca, kulturoznawca i medioznawca

dr inż. Jerzy Markowski – ratownik górniczy, specjalista w dziedzinie górnictwa, b. wiceminister przemysłu i handlu oraz b. wiceminister gospodarki

dr Jacek Kurek – historyk, eseista, poeta, animator kultury, pedagog

dr Bartłomiej Gabryś – ekonomista, wykładowca akademicki, społecznik i popularyzator wiedzy ekonomicznej

Tadeusz Donocik – prawnik, działacz samorządu gospodarczego, b. wiceminister gospodarki, b. prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego

Mirosław Neinert – aktor i reżyser, dyrektor Teatru Korez

Robert Talarczyk – aktor, reżyser, dramaturg, scenarzysta, dyrektor Teatru Śląskiego, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego

Zbigniew Cierniak – artysta śpiewak, dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, laureat Nagrody im. Wojciecha Korfantego

Patryk Białas – prawnik, ekolog, działacz samorządowy, specjalista w zakresie sprawiedliwej transformacji Górnego Śląska, prezes Bractwa Ekologicznego ZG

Adrian Matysek – naukowiec Narodowego Uniwersytetu w Singapurze, analityk medyczny, badania naukowe nad chorobami neurodegeneracyjnymi prowadził w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w Uniwersytecie w Oslo i w szwedzkim Instytucie Noblowskim KarolinskaInstitutet, a obecnie kieruje zespołem naukowym zajmującym się badaniami klinicznymi w obszarze demencji w Londynie

Wszyscy razem działamy na rzecz naszej śląskiej ojczyzny!