Powstało Koło Podlesie-Zarzecze!

7 grudnia 2022 roku, na wniosek grupy założycieli, Zarząd Główny podjął uchwałę o utworzeniu Koła Podlesie-Zarzecze Związek Górnośląski.

Tymczasowym prezesem nowego Koła została mianowana Pani Beata Bala – radna Miasta Katowice.

Witamy w naszej organizacji i życzymy powodzenia.