Nagroda

im. Wojciecha Korfantego

Honorujemy wybitne postacie i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska

Nagroda im. Wojciecha Korfantego została ustanowiona w 1993 roku przez Związek Górnośląski.

Według uchwały Zarządu Głównego ZG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody im. Wojciecha Korfantego oraz powołania członków Kapituły nagroda jest formą upamiętnienia zasług Wojciecha Korfantego oraz nawiązuje do jego działalności. Przyznawana jest osobom, a także instytucjom, organizacjom lub zespołom przyczyniającym się do promocji Górnego Śląska w skali kraju i świata dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, politycznym, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy, może zostać przyznana pośmiertnie, a laureatem Nagrody można być tylko raz[2].

Honorujemy wybitne postacie i instytucje zasłużone dla Górnego Śląska

Nagroda im. Wojciecha Korfantego została ustanowiona w 1993 roku przez Związek Górnośląski.

Według uchwały Zarządu Głównego ZG z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody im. Wojciecha Korfantego oraz powołania członków Kapituły nagroda jest formą upamiętnienia zasług Wojciecha Korfantego oraz nawiązuje do jego działalności. Przyznawana jest osobom, a także instytucjom, organizacjom lub zespołom przyczyniającym się do promocji Górnego Śląska w skali kraju i świata dzięki swym dokonaniom społecznym, kulturalnym, naukowym, politycznym, przedsiębiorczości i innowacyjności.

Nagroda może mieć charakter indywidualny lub zbiorowy, może zostać przyznana pośmiertnie, a laureatem Nagrody można być tylko raz[2].

Kapituła

Nagrodę przyznaje Kapituła licząca od 9 do 15 członków powoływanych przez Zarząd Główny Związku Górnośląskiego. W 2018 roku w skład Kapituły wchodzili:

Joanna Rostropowicz,
Łucja Staniczek,
Beata Tomanek,
Andrzej Klasik,
ks. Henryk Olszar,
Waldemar Szendera,
Grzegorz Franki,
Irena Lipowicz,
Katarzyna Wencel,
bp Marian Niemiec,
Zbigniew Widera,
ks. Arkadiusz Wuwer,
Mirosław Sekuła,