Zaduszki Związku już za nami

Wczoraj (4 listopada 2022 r.) w Rudzie Śląskiej odbyły się III Zaduszki Artystyczne Związku Górnośląskiego zorganizowane przez Krainę Rudzką i Bractwo Oświatowe ZG. Wspominaliśmy zmarłych w ostatnim czasie naszych przyjaciół.

Wspaniały program słowno-muzyczny pod okiem prof. Anna Morajko-Fornal przygotowała i zaprezentowała młodzież z Teatru Pierro, który działa w II Liceum Ogólnokształcącym im. Gustawa Morcinka.

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Ruda Śląska Pan Michał Pierończyk, a wśród licznie zgromadzonej publiczności byli m.in.: senator RP Dorota Tobiszowska, radna sejmiku województwa śląskiego Urszula Koszutska, wiceprezydent Rudy Śląskiej Anna Krzysteczko, przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Kazimierz Myszur, prezes Związku Górnośląskiego Grzegorz Franki i kapelan Związku Górnośląskiego ks. prał. Jerzy Lisczyk, który poprowadził modlitwę za Zmarłych.

Dziękujemy wszystkim za obecność, a organizatorom za piękny wieczór i dobre przeżycia!